Samarbeten

1040x507_Samarbete

Vi på Lagerhaus värdesätter relationer och samarbetar med aktörer som vi anser gör en viktig och betydande insats för samhället.

Naturskyddsföreningen

Genom One Bag Habit vill vi uppmuntra våra kunder till att köpa en mer hållbart tillverkad påse och sedan återanvända den vid flera tillfällen. Därför tar vi betalt för alla påsar i våra svenska butiker. En del av överskottet från vår påsförsäljning på Lagerhaus donerar vi bland annat till Naturskyddsföreningen, Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation.

Naturskyddsföreningen påverkar politiker, jagar miljöbovar och påverkar lagstiftningen. Klimat, hav, skog, jordbruk och miljögifter är deras viktigaste arbetsområden. Naturskyddsföreningen står dessutom bakom miljömärkningen Bra Miljöval som hjälper dig att hitta de produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön.
Läs mer om Naturskyddsföreningen här.

Bris

Bris står för barnens rätt i samhället och är en ideell medlemsorganisation. Deras arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, och syftar till att stärka barnets rättigheter. Bris ger stöd direkt och indirekt till barn, mobiliserar samhället för barnets rättigheter samt påverkar beslutsfattare genom att göra barns röster hörda.
Deras arbete är viktigt då dagens barn är morgondagens framtid. Därför stödjer vi barnrättsorganisation genom att donera en del av intäkterna från One bag Habit till Bris.
Läs mer om Bris här.