Få koll på märkningar

1040x507_vartansvar3

När du väljer miljömärkt är du med och bidrar till fler produkter och tjänster som tar hänsyn till natur och miljö. Här är en guide som visar de oberoende märkningar som vi på Lagerhaus använder.

Miljömärkningar

Bra Miljöval

Naturskyddsföreningens eget miljömärke och den enda miljömärkning i Sverige där kraven utformas av en miljöorganisation. Märkningen är ett av föreningens verktyg för att nå ett samhälle i balans med naturen där miljönytta, folkhälsa och global solidaritet sätts i främsta rummet. Bra Miljöval finns inom 9 områden som har valts ut för att de har stor betydelse för miljö, hälsa och klimat. Märkningen drivs utan vinstintresse. Läs gärna mer på https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval

Svanen

Det statliga bolaget Miljömärkning Sverige ansvarar både för Svanen och EU-Blomman. Svanen miljömärker många olika produktgrupper. Bolaget arbetar utan vinstsyfte på uppdrag av regeringen. Kraven för Svanenmärkningen beslutas gemensamt av de nordiska länderna. Läs gärna mer på https://www.svanen.se/

EU Ecolabel (EU-blomman)

Svanens motsvarighet i Europa. Kraven för märkningen tas fram av ansvariga organ i EU:s medlemsländer. Arbetet sker på uppdrag av EU-Kommissionen. EU-Blomman fungerar på samma sätt som Svanen. Läs gärna mer på https://www.svanen.se/Om-EU-Blomman/

FSC

FSC – Forest Stewardship Council – är idag det enda oberoende certifieringssystemet för skog. FSC ställer krav på skogsbruk och plantager som ska främja ett ansvarsfullt brukande av världens skogar. Märket kan också finnas på träprodukter som byggmaterial, papper och trycksaker. Läs gärna mer på https://fsc.org/en

GOTS

GOTS - Global Organic Textile Standard  

GOTS är en internationell märkning för textiler med ekologiskt odlad råvara som omfattar både miljömässiga och sociala krav. Märkningen syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar i hela kedjan. Kedja innefattar stegen: odling, plockning, beredning och tillverkning av produkten. 

Det finns två typer av GOTS märkning – en för produkter med 95% eller mer ekologiskt innehåll, en för produkter med 70% eller mer ekologiskt innehåll. Läs gärna mer på https://www.global-standard.org/

 

OCS är en internationell märkning för textiler som styrker att en produkt innehåller en viss mängd ekologiskt odlad råvaravilket är det som har störst miljöeffekt sett till varans livslängdStandarden omfattar inte sociala eller miljömässiga aspekter.  

Det finns två typer av OCS märkning  OCS 100 som garanterar 100% ekologisk råvara och OCS Blended som garanterar 50% eller mer ekologisk råvara. 

 

Övriga märkningar

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Fairtrade-märkt bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Läs gärna mer på https://fairtrade.se