Information om rådande situation

Bästa kund

För Lagerhaus är säkerheten och omsorgen för våra kunder och medarbetare högsta prioritet. Vi följer noga information och råd från myndigheter om Corona/Covid-19 och har sedan en tid tillbaka vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att förebygga och för att säkerställa våra kunders och medarbetares hälsa samt minimera oro och risk för smittspridning i våra butiker och kontor.

Vi har förstärkt riktlinjer gällande god handhygien och hur man kan agera för att minska smittspridning. De av våra medarbetare som har minsta förkylningssymptom får vara hemma och vi följer noga Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring detta.

Vi ser löpande över utsatta ytor i våra butiker och har tydliga städrutiner för dem.
Våra butiker har öppet som vanligt och du kan även handla på vår e-handel. Om vi behöver ändra öppettider eller tillfälligt stänga butiker kommer vi informera om detta på lagerhaus.se

Ta väl hand om er
Vänligen Lagerhaus